GIA

PHẢ

TỘC

họ
Mai
La
sơn

Tĩnh
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ THUỶ TỔ CỦA DÒNG HỌ
00. QUẢN LĨNH HẦU THỦY TỔ MAI ĐIÊN
là thứ nam của cao Thủy tổ Mai Bình và tổ bà Đinh thị Thiện, sinh năm Quý Hợi - Thái Hòa thứ 1 (1443), đời Lê Nhân Tông tại Mai Thôn, Động Bàng Hương, An Định, Thanh Hóa. Do ông nội có công với nước và cùng thôn với bà Tiệp dư (Ngô thị Ngọc Giao)nên hai anh em ông được tuyển vào Chưởng binh thành Thăng Long. Năm 1460 chuyển vào Thuận Hoá đóng quân tại Lệ Thuỷ Quảng Bình. Ngoài nhiệm vụ trấn giữ biên giới phía nam, hai ông còn tham gia xây dựng kinh tế ở Lệ Thuỷ. Năm Tân Mão Hồng Đức thứ 2 - 1471 làm hướng đạo cho đoàn quân của vua Lê Thánh Tông đánh giẹp giặc Chiêm Thành. Năm Giáp Ngọ Hồng Đức thứ năm - 1474 ông được phong Quản lĩnh công Hầu tước, được cấp đất tại An Nội, An Đồng, La Sơn và trở thành thủy Tổ họ Mai La Sơn.
Bà thủy Tổ là Phan Thị Lương - trưởng nữ quan tổng quản Phan Tôn Lô, cháu Dực vệ tướng quân Phan Đán (tiên tổ họ Phan Yên Mỹ).
Ông bà sinh được hai nam là Mai Nhân Ninh (1476) và Mai Bá Tuyên (1479).
Ngày giỗ Thủy tổ Ông (5/8 Âm lịch)
Bà (9/10 Âm lịch)
Mộ tại thượng tầng Nê Lĩnh , nhằm hướng Bắc.
Gia Phả họ Mai La sơn Hà Tĩnh
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc họ Mai La sơn Hà Tĩnh.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc họ Mai La sơn Hà Tĩnh
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.