GIA

PHẢ

TỘC

họ
Mai
La
sơn

Tĩnh
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC họ Mai La sơn Hà Tĩnh - Hà Tĩnh


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Môn đình chuẩn tắc ư!Gia vi Hiếu, Quốc vi Trung Cơ chỉ triệu bồi duy! Tổ hữu công Tông hữu Đức


Ở tại

xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân6/2 âl.
 • Ngày tế thu 6/8 âl.
 • Ngày hội mãtiền tế 5/2 âl.

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu14
 • Số lượng gia đình: 104
 • Số người: 288

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Trọng Nhân
 • Địa chỉ: F17,96phố Định Công
 • Điện thoại: 0436649109
 • Email: nhanmthanoi ở gmail.com
 • Gia Phả họ Mai La sơn Hà Tĩnh
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc họ Mai La sơn Hà Tĩnh.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc họ Mai La sơn Hà Tĩnh
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.