GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
HỮU
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ

Nhà có phổ như nước có sử, họ Nguyễn nhà ta từ ngài Thái Sư triều Lê là Nguyễn Trãi trở xuống đến giờ biết bao trung thần hiếu tử, rực rở vẻ vang. Quốc sử còn ghi chép.


Riêng phần nhà, con cháu vài đời sau thiếu thiện chí, không ghi chép rõ ràng tài đức và hành vi cao cả của tiền nhân, thật đáng ngậm ngùi.


Phần con cháu như tôi, cảnh nhà thiếu thuận tiện, muốn xây ngôi nhà to lớn mà một mình khó nổi vỗ tay kêu, nhưng vẫn quyết thành công trong cố gắng, chắc liệt tổ dưới cửu tuyền cũng có chút lương tâm. Tự xét rằng: đạo trời có lúc tối, ắt có lúc sáng, đời người hết lúc bĩ phải có lúc thảnh thơi, nên con đây dám đâu không hết sức đem lại trong muôn một trong nhã ý của các đấng tiền công. Vậy nhân ngày rãnh đem duyệt lại bức đồ xưa, thì không lúc nào mà chẳng nảy ra vài cảm hứng.


Trộm nghĩ rằng: chi nhánh vài đời, mộ phần khó nổi hoàn toàn đúng số, ngày húy kỵ không thể nhớ cùng, tội lỗi ấy nào phải vì ai đó chẳng qua thế đạo xui nên thế.


Hiện giờ phần mộ chỉ nhớ được:


Hiển Tổ Khảo Tỷ và Hiển Khảo Tỷ, bốn ngôi ngày húy kỵ chỉ nhớ được sáu ngày của Tằng Tổ Khảo Tỷ, Tổ Khảo Tỷ, còn bao nhiêu thế hệ trước sau. mong con cháu tiếp tục gia tâm sưu tập cho được hoàn bị để khỏi phụ lòng ta mong muốn.


Lời tựa này viết vào ngày mồng 7 tháng giêng niên hiệu Tự Đức thứ mười một


Lời tựa của ngài Vĩnh Quốc Công  

Gia Phả NGUYỄN HỮU
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN HỮU.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN HỮU
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.