GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
HỮU
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
TÀI SẢN, HƯƠNG HỎA, GHI CHÚ

Tài sản, hương hỏa, di vật của dòng họ:


1. Từ Đường Vĩnh Quốc Công: tọa lạc tại Kim Long, Huế


2. Xã Thủy An, thành phố Huế.


   a. Khu Mộ Quy: tọa lạc tại Cạnh trường tiểu học Thủy An. Do ngài Vĩnh  Quốc Công phụng lập năm 1850.


   b. Khu mộ tại tổ 6, thôn Ngũ Tây, Xã Thủy An, Huế (tên cũ là Dốc Mít):


   Gồm 5 ngôi mộ nằm trong đất ông Võ Văn Chắt quản lý, nằm phía trước nhà ông Diệp


   1/ Ngài Huy Quang Hầu Nguyễn Hữu Huy (đời 15)


   2/ Bà Huy Quang Hầu Nguyễn Hữu Huy (đời 15)


   3/ Ông Nguyễn Hữu Vịnh (đời 16)


   4/ Ông Nguyễn Hữu Tuấn (đời 16)


   5/ Bà Nguyễn Thị Cúc (đời 16) 


4. Khu Mộ: tọa lạc tại xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Chia làm 4 phần:


 a. Thuộc thôn hạ 1, tổ 7: mộ ngài Vĩnh Lại Bá Nguyễn Hữu Đình (đời 18).


     Thuộc khuôn viên vườn ông Thới.


 b. Thuộc thôn hạ 2, tổ 6: mộ ngài Luận Đức Hầu Nguyễn Hữu Luận (đời 14).


     Thuộc khuôn viên vườn ông Hùm.


 c. Thuộc thôn thượng 2, tổ 4: mộ ngài Thượng Thư Nguyễn Hữu Lữ (đời 17)


     Trước mặt nhà ông Trần Văn Phương, sau lưng vườn chùa Hồng Khê


 d. Thuộc thôn thượng 4, tổ 5: 12 ngôi mộ chôn sau vườn nhà ông Lượng và một ngôi chôn sau vườn ông Tài:


     1/ Ngài Vĩnh Quốc Công


     2/ Bà Hưng An Tuần Vũ


     3/ Bà Vĩnh Lại Bá


     4/ Ông Hường Lô Tự Khanh


     5/ Bà Hường Lô Tự Khanh


     6/ Ông Nguyễn Hữu Tòa


     7/ Ông Nguyễn Hữu Vị Vô Danh


     8/ Nguyễn Hữu Tảo Thưởng


     9/ Nguyễn Thị Đóa


     10/ Nguyễn Thị Nở


     11/ Nguyễn Thị Mảo


     12/ Nguyễn Thị Thông


     13/ Bà Vĩnh Quốc Công trạo thất Trần Thị Thảo


4. Khu mộ dưới chân phía sau núi Ngự Bình:


   Nghĩa trang bên phải đường Nguyễn Khoa Chiêm từ phía An Cựu vào:


  - Bà Vĩnh Quốc Công đời thứ 16


  - Bà Nguyễn Thị Tiếu vợ ông Nguyễn Hữu Song đời thứ 20

Gia Phả NGUYỄN HỮU
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN HỮU.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN HỮU
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.