GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
HỮU
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGUYỄN HỮU - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Nhà có phổ cũng như nước có sử, họ Nguyễn nhà ta từ ngài Thái Sư triều Lê là Nguyễn Trãi trở xuống đến giờ biết bao trung thần hiếu tử


Ở tại

Kim Long, Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânTết Nguyên Đán
 • Ngày tế thu Rằm tháng 7
 • Ngày hội mãThanh Minh

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu29
 • Số lượng gia đình: 242
 • Số người: 275

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Ứng
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Diêm, Xã Cam Thịnh Đông
 • Điện thoại: 058-397-8054
 • Email: trimi4400 ở gmail.com
 • Gia Phả NGUYỄN HỮU
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN HỮU.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN HỮU
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.