GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Thạch
-
chi
3
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai Thạch - chi 3 - Hải Phòng


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Vinh Quang, Tiên Lãng.


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânKhông rõ
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mãKhông rõ

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 80
 • Số người: 132

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông MAI SƠN LÂM
 • Địa chỉ: 34/204 Tô Hiệu
 • Điện thoại: 0313846260
 • Email: maisonlam ở vnn.vn
 • Gia Phả Mai Thạch - chi 3
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Thạch - chi 3.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Thạch - chi 3
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.