GIA

PHẢ

TỘC

NGÔ,
Phù
bài
-
Thủy
phù
-
Hương
thủy
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGÔ, Phù bài - Thủy phù - Hương thủy - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CON CHIM CÓ TỔ, CON NGƯỜI CÓ TÔNG


Ở tại

Làng Phù bài, xã Thủy phù, huyện Hương thủy, tỉnh Thừa thiên huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânKhông rõ
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mã03/04

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu19
 • Số lượng gia đình: 281
 • Số người: 323

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Ngô Hồng Quảng
 • Địa chỉ: 40/24 Tạ Quang Bửu
 • Điện thoại: 046231446
 • Email: quangnh_hq ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả NGÔ, Phù bài - Thủy phù - Hương thủy
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGÔ, Phù bài - Thủy phù - Hương thủy.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGÔ, Phù bài - Thủy phù - Hương thủy
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.