GIA

PHẢ

TỘC

NGÔ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGÔ - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Làng Phú Bài, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu19
 • Số lượng gia đình: 213
 • Số người: 252

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Ngô Hồng Quảng
 • Địa chỉ: 40/24 Tạ Quang Bửu
 • Điện thoại: 046231446
 • Email: quangnh_hq ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả NGÔ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGÔ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGÔ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.