Gia phả Cao - (Minh Triết)

Gia sử

Theo cuấn Biên niên sử Trung Đại Việt, khoảng thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, nhà Đường đưa dân Trung Hoa lưu vong trên đất Việt đi khai hoang lập đồn điền, Hương ấp. Phú Thị, Tân kiều (nay là Xuân Cầu) là hai khu gia binh của quân đô hộ. Đến thời Lê, Tân kiều sau đổi thành Hoa Cầu thuộc Huyện Tế Giang, Phủ Thuận An, Trấn Kinh Bắc . Đến đời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn đọc chệch thành Huê Cầu (do mẹ vua tên là Phạm thị Hoa). Thời thuộc Pháp, Đồng Tỉnh ghép với Xuân Cầu thành Tổng Xuân Cầu, phủ Văn Giang, Tỉnh Bắc Ninh. Sau năm 1945 Làng Xuân Cầu thuộc Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. Trong làng cổ Xuân Cầu có rất nhiều dòng họ như: họ Nguyễn, họ Tô, họ Hoàng, họ Quản, họ Vũ, họ Lê v.v. và họ Cao. Các cụ Họ Cao ta (Cao Triết) - Theo những ghi nhớ lại được của một số bậc cao tuổi trong họ và trong làng - xưa kia có ngôi nhà gỗ 5 gian lợp ngói ta, có đủ hoành phi, câu đối, gia phả. Điều đó chứng tỏ các cụ ta chí ít cũng là bậc “Nhà giàu thú quê”. Trong kháng chiến chống Pháp - Ngôi nhà tổ của gia đình ta bị Pháp bắn cháy. Gia phả dòng họ và hoành phi, câu đối được giấu đâu chưa rõ. Sau đó là những năm kháng chiến, rồi hoà bình, rồi chiến tranh chống Mĩ: Cả dân tộc chìm trong khói lửa và dòng họ Cao cũng vất vả góp công cùng cả dân tộc đánh đuổi ngoại xâm. Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước -những ngươì con họ Cao lại bươn chải trên các con đường, trong nhiều lĩnh vực công việc. Từ Giáo Dục Đào Tạo, Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đến Nông nghiệp để góp công sức cùng nhân dân cả nước xây dựng lại Quê hương - Đất nước. Suốt những năm bao cấp khó khăn, thiếu thốn nên việc khôi phục lại những giá trị của cha ông, tìm hoặc phục hồi và viết tiếp Gia Phả không thể thực hiện được do sự khó khăn của gia tộc trongkhó khăn chung của cả dân tộc. Thế rồi ngày, tháng qua đi - những lớp người được chứng kiến những ngày tháng bi hùng của dân tộc, những mất mát của gia tộc - đã theo nhau về với Tiên Tổ vãn cả rồi. Giờ đây chỉ còn cụ Cao Thế Khải (cụ đã mất năm 2004). Năm 1998 ông Cao Đắc Lãng về nghỉ hưu và rồi tư tưởng khôi phục lại gia phả của dòng họ đươc phôi thai từ đây. Qua lời kể của cụ Khải, ông Lãng đã ghi lại và cùng với những gì còn nhớ được ông đã phác thảo lại được tổ chức chi họ Cao, bắt đầu từ cụ Cao Triết. Năm 2002 cháu trưởng Cao Tuấn Long - với sự mong muốn khôi phục và bảo tồn gia phả dòng họ, củng cố nền nếp gia phong đã được hình thành từ mấy đời nay để lấy đó làm nguồn sinh khí thiêng liêng của dòng họ, làm chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tiếp theo - đã tiến hành ghi lại các số liệu của cha ông và tham khaỏ các tài liệu của gia đình, các số liệu của các chi Họ - làm cuốn Gia phả họ Cao (chi Cụ Minh Triết) và nhờ sự giúp đỡ của Việt Nam Gia Phả để tạo và quản lý gia phả này trên VNGP. Gia phả này sẽ được lưu giữ và bổ sung nội dung các việc trong toàn Họ Cao (chi cụ Cao Triết) và sẽ được chắp nối với gia phả cũ và các chi họ Cao khác nếu tìm thấy được gia phả cũ hoặc các chứng cứ liên quan rõ ràng, cụ thể về mối quan hệ.


Việc quản lý và nhập thêm nội dung cho gia phả sẽ được thực hiện theo tinh thần của bản Tộc ước, gia phả họ Cao (Minh Triết)

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Cao - (Minh Triết).
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Cao - (Minh Triết).

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com