GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Ba
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai Ba - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Viễn Trình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânKhông rõ
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mãKhông rõ

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Ba Thang
 • Địa chỉ: 251/43 Lê Quang Định
 • Điện thoại: 0909501221
 • Email: mo8475 ở yahoo.com
 • Gia Phả Mai Ba
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Ba.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Ba
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.