Gia phả tộc Mai Đình

Gia phả TỘC Mai Đình - Thanh Hóa

Ở tại: Hải Hà - Tĩnh Gia

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả:

Tổng quan gia phả

Số đời là : 1
Số gia đình là : 1
Số người là : 0

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Dinh mai_dinh
Ở tại: 01- Strung
Điện thoại : 0583606581
Email : 4tthanh ở gmail.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Mai Đình.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Mai Đình.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com