GIA

PHẢ

TỘC

MAI
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC MAI - Quảng Trị


Lời nói tiêu biểu của học tộc
CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN (Đang cập nhật 2009)


Ở tại

THỦY KHÊ, DO MỸ, DO LINH, QUẢNG TRỊ


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânNgày 09 tháng ba và 18 tháng ba
 • Ngày tế thu 12 tháng chín
 • Ngày hội mã16 tháng chạp

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu20
 • Số lượng gia đình: 49
 • Số người: 55

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Huu Tanh
 • Địa chỉ: 268/17 Thạnh Son 2B Phước Tân
 • Điện thoại: 0643874326
 • Email: maihuutanh ở gmail.com
 • Gia Phả MAI
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc MAI.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc MAI
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.