GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Xuân
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai Xuân - Hải Dương


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Là dòng tộc có nguồn gôc nho gia.


Ở tại

Lai Cách - Cẩm Giàng


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 1

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Trần Duy
 • Địa chỉ: xóm 15
 • Điện thoại: 01688207601
 • Email: duy1412 ở gmail.com
 • Gia Phả Mai Xuân
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Xuân.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Xuân
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.