GIA

PHẢ

TỘC

MAI
XUÂN
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC MAI XUÂN - Hải Phòng


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Đang Cập Nhật


Ở tại

Thôn Phú Cơ - Xã Quyết Tiến - Huyện Tiên Lãng


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mãMùng 10 tháng Giêng Âm Lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông MAI THÀNH PHƯƠNG
 • Địa chỉ: 344/83 NGỌC THỤY
 • Điện thoại: 0913825568
 • Email: thanhphuong1801 ở hotmail.com
 • Gia Phả MAI XUÂN
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc MAI XUÂN.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc MAI XUÂN
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.