GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Văn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai Văn - Đà Nẵng


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Bình Hiên, Hải Châu


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân16/03
 • Ngày tế thu 16/08
 • Ngày hội mã16/03

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Hoà
 • Địa chỉ: K307/4 Phan Châu Trinh
 • Điện thoại: 0903546615
 • Email: hoamv71 ở gmail.com
 • Gia Phả Mai Văn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Văn.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Văn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.