GIA

PHẢ

TỘC

ho
Mai
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC ho Mai - Bến Tre


Lời nói tiêu biểu của học tộc
uống nước nhớ nguồn


Ở tại

Cai Mon


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông MAI CHI TAM
 • Địa chỉ: 16/22/2 le trong tan
 • Điện thoại: 093490039
 • Email: MAITAM76 ở YAHOO.COM
 • Gia Phả ho Mai
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc ho Mai.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc ho Mai
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.