GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Trọng
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai Trọng - Thanh Hóa


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Dòng họ Mai Trọng ở Thiệu Khánh, Thiệu Hoá có khoảng 30 nhà, theo ông bà kể lại ông tổ họ nhà vị quan lớn trong triều đình nhà Lê (có sắc phong, nhưng đã b&


Ở tại

Thiệu Khánh, Thiệu Hoá


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânngày 6/1 hàng năm
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Trọng Giới
 • Địa chỉ: P402N2F đường Lê Văn Lương
 • Điện thoại: 0982305658
 • Email: gioida4 ở yahoo.com
 • Gia Phả Mai Trọng
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai Trọng.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai Trọng
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.