GIA

PHẢ

TỘC

Mai
khắc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai khắc - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Làng Kim Long, thành phố Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã10 tháng 4

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu12
 • Số lượng gia đình: 360
 • Số người: 403

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Bá Hoàng Sơn
 • Địa chỉ: 110/16 kim long
 • Điện thoại: 0543539043
 • Email: mbhson ở gmail.com
 • Gia Phả Mai khắc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai khắc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai khắc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.