Gia phả tộc Họ Mai

Gia phả TỘC Họ Mai - Thừa Thiên Huế

Ở tại: Định Môn, Hương Thọ, Hương Tà

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả: 17/7

Tổng quan gia phả

Số đời là : 1
Số gia đình là : 1
Số người là : 0

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Mai Toàn
Ở tại: 93 Tôn Đức Thắng
Điện thoại : 0523835660
Email : maimai_tuoi2muoi ở yahoo.com.vn

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Họ Mai.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Họ Mai.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com