GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai - An Giang


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội, nước có nguồn, nhớ tổ nhớ tông là điều tối thiểu phải nghĩ và phải hiểu.


Ở tại

Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânMùng 05 Tháng Giêng
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mã23 Tháng Chạp

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu17
 • Số lượng gia đình: 51
 • Số người: 54

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Đăng Khoa
 • Địa chỉ: 05/12 QL 91
 • Điện thoại: 0983152452
 • Email: maidangkhoaag ở gmail.com
 • Gia Phả Mai
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.