GIA

PHẢ

TỘC

Mai
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Thôn 10 (Mỹ Phiếm), Đại Cường, Đại Lộc


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânKhông rõ
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mã26-3

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Văn Hào
 • Địa chỉ: Thôn 10, xã Đại Cường
 • Điện thoại: 091.9006543-0510.764332
 • Email: maivanhao ở yahoo.com
 • Gia Phả Mai
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.