Gia phả tộc Mai

Gia phả TỘC Mai - Hà Tây

Đọc phả họ Mai, gắn với quê hương đất nước, suy ngẫm cội nguồn
Ở tại: Cao Lãm - Ứng Hòa

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân: Không rõ
Tế Thu: Không rõ
Hội mả: Không rõ

Tổng quan gia phả

Số đời là : 3
Số gia đình là : 3
Số người là : 2

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông mai the trach
Ở tại: 22/16 Cu xa Lu Gia
Điện thoại : 08-38654076
Email : trach_maithe ở yahoo.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Mai .
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Mai .

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com