GIA

PHẢ

TỘC

Họ
MAI
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ MAI - Nam Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Nam Định


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânKhông rõ
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mãKhông rõ

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 0

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Thọ
 • Địa chỉ: 55 Nguyễn Oanh
 • Điện thoại: 088951687
 • Email: chithosg ở yahoo.com
 • Gia Phả Họ MAI
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ MAI.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ MAI
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.