Gia phả tộc Mai Văn

Gia phả TỘC Mai Văn - Quảng Nam

Ở tại: Điện Dương-Điện Bàn

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân: Không rõ
Tế Thu: Không rõ
Hội mả: Không rõ

Tổng quan gia phả

Số đời là : 1
Số gia đình là : 1
Số người là : 0

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông mai văn binh
Ở tại: tổ 28-hoà minh
Điện thoại : 0905151565
Email : maithanhdnhk ở yahoo.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Mai Văn.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Mai Văn.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com