GIA

PHẢ

TỘC

họ
Đoàn
gốc
Mỹ
tho,Cần
thơ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC họ Đoàn gốc Mỹ tho,Cần thơ - Cần Thơ


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Chưa có tiếng nói chung , người ghi đang liên lạc tìm kiếm thêm các hậu duệ còn thất lạc,và qua web site nầy để liên kết các tộc họ Đoàn khác .


Ở tại

Mỹ tho,Cần Thơ


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân25 tháng chạp AL
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mã thanh minh 05-04

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu5
 • Số lượng gia đình: 72
 • Số người: 76

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Đoàn thái Lâm
 • Địa chỉ: 692 Lý thường Kiệt
 • Điện thoại: 8473875851
 • Email: lammytho ở gmail.com
 • Gia Phả họ Đoàn gốc Mỹ tho,Cần thơ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc họ Đoàn gốc Mỹ tho,Cần thơ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc họ Đoàn gốc Mỹ tho,Cần thơ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.