GIA

PHẢ

TỘC

HẬU
DUỆ
VUA
MINH
MẠNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
Chi tiết gia đình
Là con của: NGUYỄN PHÚC ĐẢM - Vua MINH MẠNG
Đời thứ: 12
Người trong gia đình
Tên NGUYỄN PHƯỚC MIÊN TÔNG VUA THIỆU TRỊ
Tên thường
Tên Tự THIỆU TRỊ
Là con thứ 1
Ngày sinh 16/6/1807
Thụy hiệu Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế  
Hưởng thọ: 40  
Ngày mất 4/11/1847 - 27/9 Al  
Nơi an táng lăng của Ngài hiệu Xương Lăng, táng tại núi Thuận Đạo, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.  
Sự nghiệp, công đức, ghi chú
Trị vì 6 năm (1841 - 1847)

Ngài là Hoàng Tử Trưởng của Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Minh Mạng.

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế đức tánh thuần hoà, ham chuộng văn chương thi phú. Ngài lên ngôi lãnh quốc chính chưa được bao lâu thì lâm bệnh. Vì vậy các định chế pháp luật, hành chánh, học hiệu, điền địa và binh bị đều áp dụng theo các định lệ của tiền triệu, mà chưa có sự canh cải hoặc tu chính.

Ngài mới nhiếp chính thì gặp phải sự gây hấn của hải quân Pháp do tướng Jean Cécille cử đại tá Angustin Lapierre với chiến hạm Gloire và trung tá Rigault de Genouilly với chiến hạm Victorieuse vào cửa biển Đà Nẳng (3/1847) yêu cầu ký kết hiệp thương việc hành giảng Gia tô giáo của các Thừa sai. Sự kiện này mở đầu "đường nối ngoại giao pháo hạm" của thực dân Pháp, báo hiệu trước những hành động xâm lược về sau này.

Sau thời gian lâm bệnh, Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế băng hà năm 1847.

Tôn thờ Ngài tại Hữu Nhất Án tại Thế Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

Hoàng Hậu của Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế:

- Nghi Thiên Chương Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, huý là Phạm Thị Hằng, con Ngài Lễ bộ thương thư Phạm Đăng Hưng.

Lăng của Thái Hoàng Thái Hậu phía tả điện Xương Lăng tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

Thái Hoàng Thái Hậu được tôn thờ tại Hữu Nhất Án tại Thái Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

Đức Hiến Tổ Chương Hoàng Đế có 29 Hoàng Tử và 35 Công Chúa.

- Hoàng Tử:

1 Hồng Bảo, An Phong Quận Vương
2 Hồng Nhậm, sau này là Vua Tự Đức
3 Hồng Phố, Thái Thạnh Quận Vương
4 Hồng Y, Thoại Thái Vương
5 Hồng Kiệm
6 Hồng Tố, Hoằng Trị Vương
7 Hồng Truyền, Vĩnh Quận Công 8 Hồng Hưu, Gia Hưng Vương
9 Hồng Kháng, Phong Lộc Quận Công
10 Hồng Kiện, An Phước Quận Vương
11 Hồng Thiệu
12 Hồng Phò, Tuy Hoà Quận Vương
13 Hồng Bàng
14 Hồng Sâm
15 Hồng Trước
16 Hồng Nghi, Hương Sơn Quận Công
17 Hồng Thi
18 Hồng Tiệp, Mỹ Lộc Quận Công
19 Tảo thương
20 Hồng Hy
21 Hồng Cơ
22 Hồng Trù
23 Hồng Đình, Kỳ Phong Quận Công
24 Tảo thương
25 Hồng Diêu, Phú Lương Quận Công
26 Hồng Cai, Thuần Nghị Kiến Thái Vương
27 Tảo thương
28 Hồng Nghê
29 Hồng Dật, Văn Lãng Quận Công, tức Vua Hiệp Hoà


Liên quan (chồng, vợ) trong gia đình
Tên PHẠM THỊ HẰNG
Tên thường
Tên tự Nguyệt
Là con thứ 0
Ngày sinh 1810
Thụy hiệu HOÀNG THÁI HẬU TỪ DŨ  
Hưởng thọ 92  
Ngày mất 5/4 Tân Sửu 1901  
Nơi an táng  
Sự nghiệp, công đức, ghi chú

- Nghi Thiên Chương Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, huý là Phạm Thị Hằng, con Ngài Lễ bộ thương thư Phạm Đăng Hưng.

Lăng của Thái Hoàng Thái Hậu phía tả điện Xương Lăng tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

Thái Hoàng Thái Hậu được tôn thờ tại Hữu Nhất Án tại Thái Miếu trong Đại Nội kinh thành Huế.

Hoàng Thái Hậu TỪ DŨ (1810-1901) tức là Bà Phạm Thị Hằng tự Nguyệt (theo Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức viết Phạm Thị Hàng tự Hào), người Huyện Tân Hòa, Tỉnh Gò Công. Con quan Lễ Bộ Thượng Thơ Phạm Đăng Hưng. Bà là người hiền thục, đoan trang nên được Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu tuyển vào cung làm vợ cho Hoàng Tử Miêng Tông tức vua Thiệu Trị sau này. Bà sinh được hai Công Chúa và một Hoàng Tử là Hồng Nhậm tức vua Tự Đức sau này. Bà sống qua 10 đời vua, kể từ Gia Long là thời gian Bà chào đời cho đến lúc băng hà năm 1901 đời vua Thành Thái năm thứ 13. Một Bà Hoàng đã chứng kiến nhiều sự việc lịch sử xảy ra trong cung đình cũng như trên đất nước.

Bà là người có nhiều ảnh hưởng đối với các vua : Thiệu Trị, Tự Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi. Trong số các phi tần, Bà được Hoàng Tử Miên Tông khi lên ngôi vua, phong làm Chánh Phi và được phép ngồi phía sau bức màn nghe những lời vua bàn bạc với các Quan Đại Thần. Ngoài việc giúp vua về chánh trị, Bà còn trông nom sắp đặt mọi việc trong cung với tư cách một nữ quan cao cấp. Bà rất nhân từ với các phi tần dưới quyền, không bao giờ ganh tỵ hay đố kỵ và thương yêu con của các phi tần khác như chính con của Bà, nên vua Thiệu Trị thường ban lời khen ngợi. Theo sách "Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện" thì trước khi băng hà, vua Thiệu Trị đã nói với các đại thần : Quí Phi là nguyên phối của Trẫm, công, dung, ngôn, hạnh rất mực đoan trang, phước đức hiển minh, sau này con cháu ắt hưởng phúc dài lâu, lại tận tụy giúp Trẫm trong bảy năm cầm quyền. Ý Trẫm muốn sắc lập Hoàng Hậu cho chính vị trong cung, nhưng tiếc thay chưa kịp. Vì vậy, năm 1848 vua Tự Đức làm lễ tấn tôn Bà là HoàngThái Hậu. Bà Từ Dũ Hoàng Thái Hậu mất ngày mùng năm, tháng tư năm Tân Sửu (1901), năm Thành Thái thú 13, thọ 93 tuổi. Bà được an táng bên phải lăng vua Thiệu Trị (Bệnh viện sản khoa ở đường Cống Quỳnh Sàigòn được đặt tên Từ Dũ là để ghi nhớ công đức của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ Đúng ra tên hiệu của Bà là Từ Dụ, theo nghĩa chữ Hán là Nhân từ và Độ lượng. Nhưng về sau, không hiểu do một sự lầm lẫn nào đó, người ta viết chữ Dụ thành Dũ và trở thành thói quen không thay đổi ?).

Tên TRƯƠNG THỊ THỤY
Tên thường
Tên tự Cửu Giai Tài Nh
Là con thứ 0
Ngày sinh giờ Hợi 5/
Thụy hiệu THỤC THUẬN PHỦ THIẾP CHI VỊ  
Hưởng thọ 85  
Ngày mất 26/2 Giáp Ngọ 1894  
Nơi an táng An Lăng , Huế  
Sự nghiệp, công đức, ghi chú
Hạ sanh: Hồng Phú
Tên NGUYỄN ĐỨC THỊ HUYÊN
Tên thường
Tên tự
Là con thứ 0
Ngày sinh 1816
Thụy hiệu  
Hưởng thọ 75  
Ngày mất 1892  
Nơi an táng  
Sự nghiệp, công đức, ghi chú

Hạ sanh:

Nguyễn Phước Thể Nhi

(Công chúa thứ 18)

Ngài Hường Diêu (Hoàng tử thứ 25)

22/5 Kỷ Tỵ - 3/6 Kỷ Sửu


Các anh em, dâu rể:
   MIÊN CHÁNH
   MIÊN ĐỊNH - THỌ XUÂN VƯƠNG
   MIÊN CHI Ninh Thuân Quận Vương
   MIEN HOÀNG Vĩnh Tường Quận Vương
   MIÊN ẢO Phú Bình Công
   MIÊN THẦN Nghi Hòa Quận Công
   MIÊN PHÚ Phú Mỹ Quận Công
   MIÊN THỦ Hàm Thuận Quận Công
   MIÊN THẨM Tùng Thiện Vương
   MIÊN TRINH Tuy Lý Vương
   MIÊN BỬU Tường An Vương
   MIÊN TRÙ Tuân Quốc Công
   NGUYỄN PHƯỚC MIÊN KHAN
   MIÊN VŨ Lạc Hòa Quận Công
   MIÊN TÒNG Hà Thành Quận Công
   NGUYỄN PHƯỚC MIÊN THÀNH
   MIÊN TỀ Tư Nghĩa Quốc Công
   MIÊN TỊCH Trấn Nam Quận Công
   MIÊN CHI Ninh Thuận Quận Vương
   MIÊN LUNG Sơn Định Quận Công
   MIÊN PHONG Tân Bình Quận Công
   MIÊN TRẠCH
   MIÊN BIÊN Quí Châu Quận Công
   MIÊN BỈ Quảng Ninh Quận Công
   MIÊN LƯƠNG Sơn Tịnh Quận Công
   MIÊN GIA Quảng Biên Quận Công
   MIÊN KHOAN Lạc Biên Quận Công
   MIÊN THẦN
   MIÊN TÚC Ba Xuyên Quận Công
   MIÊN QUANG Kiến Tường Công
   MIÊN TUẤN Hòa Thanh Vương
   MIÊN QUÂN Hòa Quốc Công
   MIÊN HIỆP Tuy An Quận Công
   MIÊN TĂNG Hải Quốc Công
   MIÊN TỊNH
   MIÊN MỄ Tây Ninh Quận Công
   MIÊN TRÌ Trấn Tịnh Quận Công
   MIÊN CƯ Quảng Trạch Quận Công
   MIÊN NGÔN An Quận Công
   MIÊN TẤT Trịnh Gia Công
   MIÊN THẠNH Trấn Biên Quận Công
   MIÊN TĨNH Điền Quận Công
   MIÊN SỮNG Tuy Biên Quận Công
   MIÊN NGÔ Quế Sơn Quận Công
   MIÊN KIỀN Phong Quốc Công
   MIÊN NIẾT Trấn Định Quận Công
   MIÊN LÂM Hoài Đức Quận Công
   MIÊN THỦY Duy Xuyên Quận Công
   MIÊN MIỄN Cẩm Giang Quận Công
   MIÊN LUYỄN Quản Hóa Quận Công
   MIÊN ÔN Nam Sách Quận Công
   MIÊN TÍN
   MIÊN KHẾ
   MIÊN NGU
   MIÊN TỠ Trần Quận Công
   MIÊN TRIỆU Hoằng Hóa Quận Vương
   MIÊN CHI
   MIÊN DU Tân An Quận Công
   MIÊN KHÁCH Bảo An Quận Công
   MIÊN ĐỖ Hậu Lộc Quận Công
   MIÊN ĐIỀN Kiến Hòa Quận Công
   MIÊN HOAN Kiến Phong Quận Công
   MIÊN TRÍ Vĩnh Lộc Quận Công
   MIÊN THÂN Phù Cát Quận Công
   MIÊN KÝ Cẩm Xuyên Quận Công
   MIÊN BẰNG An Xuyên Vương
   MIÊN SÁCH
   MIÊN LỊCH An Thành Vương
Con cái:
       HỒNG BẢO
       HỒNG NHẬM VUA TỰ ĐỨC
       HỒNG PHÚ Thái Thạnh Quận Vương
       HỒNG Y
       HỒNG KIỆM
       HỒNG TỐ
       HỒNG TRUYỀN
       HỒNG HƯU
       HỒNG KHÁNG
       HỒNG KIỆN
       HỒNG THIỆU
       HỒNG PHÒ
       HỒNG BÀNG
       HỒNG SÂM
       HỒNG NGHI
       HỒNG THI
       HỒNG TIỆP
       HỒNG HY
       HỒNG CƠ
       HỒNG TRÙ
       HỒNG ĐÌNH
       HƯỜNG DIÊU - Phú Lương Công
       HỒNG CAI
       HỒNG NGHÊ
       HỒNG DẬT - Vua HIỆP HÒA
Gia Phả; HẬU DUỆ VUA MINH MẠNG
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HẬU DUỆ VUA MINH MẠNG.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HẬU DUỆ VUA MINH MẠNG
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.