Giúp đỡ | Đăng ký mới| Danh bạ | Trao đổi thảo luận   Gõ Tiếng Việt

Nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam

Danh bạ điện thoại toàn quốc

Mã vùng
Tên Gõ bằng font Unicode, kiểu gõ tuỳ chọn telex, hoặc VNI ( Chọn kiểu gõ trên menu)
Địa chỉ Gõ bằng font Unicode, kiểu gõ tuỳ chọn telex, hoặc VNI ( Chọn kiểu gõ trên menu)
Số điện thoại Ví dụ, số điện thoại là 84 8 8999999, thì chọn Mã vùng Sài Gòn, gõ liên tiếp số ĐT 8999999 để tra
Đừng quên rằng các con cùng một mẹ sinh ra

Bản quyền của Vietnamgiapha.com 2003-2005
Thiết kế và thực hiện bởi VNEM.COM
Việt Nam Gia Phả có dùng những software miễn phí sau: Smarty Template, MViệt, Tigra Menu, dTree.
Được viết hoàn toàn bằng PHP+MySQL