Gia phả Mai

Thủy tổ dòng họ

Thủy tổ họ Mai Cao Lãm (Khả Lãm) là cụ MAI CHÂN TÍNH sinh năm 1540, cụ bà họ Nguyễn, Nguyễn thị, hiệu Từ Nhân.


Theo ông trưởng họ Mai là Mai Danh Canh họ Mai định cư tại Khả Lãm đến nay , trong bia Hoành Cừ Khả Lãm do Tiến sỹ Trần Di (1545) viết cũng ghi tương tự.


Đến nay họ Mai đã chia chi t 7phát triển đến 16 - 17 chi, chia làm Chi trưởng và chi thứ. Hiện nay tại Khả Lãm ngoài họ Mai có 6 dòng tộc khác là Đông NGuyễn, Tây Nguyễn, Nam Nguyễn, Bắc Nguyễn, Hoàng và Lê

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Mai .
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Mai .

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com