GIA

PHẢ

TỘC

Mạc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ

 


         Mạc tộc trà sơn căn viễn cổ


         Thái gia yên địa tại thời kim


              Thanh  Yên Quỳnh  Diễn Đô Huynh Đệ


              Phan Phạm Thái Hoàng Nguyễn Tử Tôn


                                                         


Như con chim có tổ, con người có tông. Bất cứ ai sinh ra ở trên đời cũng đều xuất thân từ một dòng họ, mang tính huyết thống của mình. Mạc tộc của chúng ta phát tích từ làng Lũng động huyện Chí linh tỉnh Hải dương.


        Trong các chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, con cháu họ mạc qua các triều đại lịch sử dân tộc đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh.


        Để thể hiện Cây gia hệ họ Mạc, chúng tôi chỉ có tham vọng trích ra từ thời Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và coi đó là đời thứ nhất của dòng Mạc tộc.


        Từ đời thứ 12 đến đời thứ 16 là thời kỳ làm vua của nhà Mạc. Trải qua 150 năm trị vì đất nước, rồi sau đó do hoàn cảnh biến cố của lịch sử, nhà Mạc thất thế, con cháu nhà Mạc phải thay tên đổi họ, dấu hình ẩn tích.


        Mạc Đăng Bình, con thứ 16 của vua Phúc Nguyên đã về đất Nghệ an lập ra chi nhánh họ Thái Doãn, chúng tôi chỉ có khả năng đi sâu nghiên cứu chi nhánh họ Thái Doãn mà thôi.


        Lịch sử Mạc tộc của chúng ta là một tài liệu vô cùng quý báu lưu truyền mãi mãi cho con cháu mai sau.


        Trong hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội. Do yêu cầu của Cách mạng mà con cháu họ Mạc đã đi khắp mọi miền đất nước và rồi đất lành chim đậu. Do đó việc nghiên cứu, thu thập, bổ sung cho bản tộc phả của dòng họ mình, chúng tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn, nên không thể thoả mãn được yêu cầu của mọi người trong dòng họ.


        Vậy trách nhiệm này là của chúng ta, những ai trong dòng Mạc tộc qua các đời kế tiếp.


        Chúng tôi mong rằng với tinh thần hướng về cội nguồn của Mạc tộc, động viên con cháu tiếp tục bổ sung thêm cho cây gia hệ Mạc tộc của chúng ta ngày càng xum xuê, đâm cành nảy lộc.


 

Gia Phả Mạc
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mạc.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mạc
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.