GIA

PHẢ

TỘC

Họ

tại
Tây
Hồ
-
Diễn
Phong
-
Diễ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ
Những lời ghi lại dưới đây chưa hoàn toàn đúng , nhưng mong sao con cháu chắt họ Võ biết được những nét cơ bản về dòng họ của mình ,để có điều kiện tìm về cội nguồn họ Võ . Ông Võ Đào là Thuỷ Tổ của họ Võ ở Tây Hồ - Diễn Phong - Diễn Châu - Nghệ An.
Đời thứ nhất : Ông cố Võ Đào : Sinh ra và lớn lên ở vùng Chợ Và xã Quỳnh Hội - Quỳnh Côi - Thái Bình ( Nay là xã Quỳnh Hội - Quỳnh Phụ - Thái Bình vì có sự sát nhập các địa danh ,Huyện Quỳnh Phụ ngày nay của tỉnh Thái Bình là huyện Quỳnh Côi cũ và Quỳnh Phụ cũ sát nhập lại với nhau lấy tên là huyện Quỳnh Phụ còn địa danh Quỳnh Côi cũ nay chỉ là thị trấn Quỳnh Côi của huyện Quỳnh Phụ mới).
Ông đã nối nghề cha ? Nuôi vịt và ấp trứng vịt thành vịt con để phục vụ nhân dân phát triển chăn nuôi . Do cuộc sống và môi trường hoạt động của nghề chăn vịt , vào đầu thế kỷ 20 , từ năm 1905 - ông đã cùng anh em của mình thực hiện di chuyển đàn vịt về phưng Nam tìm nơi phát triển nghề nghiệp .Trên đường phát triển về phưng Nam ,không hiểu vì lý do gì ? phải chăng như ông cha ta có câu " Đất lành chim đậu " không ? Nhưng ông đã chọn đất Trường Thịnh làm nơi an cư lạc nghiệp của ông "Trường Thịnh thôn , Đồng Câu xã ,Vạn phần tổng ,Đồng Thanh huyện ,Nghệ An tỉnh " là quê hưng mới của ông ,quê hưng của con ;cháu ; chắt ;chít ông ,Ông trở thành Thuỷ Tổ của họ Võ ở Tây Hồ - Diễn Phong - Diễn Châu - Nghệ An.
Được biết ông nguyên là họ Vũ khi vào Sinh sống ở Thường Thịnh thôn ( nay là Xóm tây Hồ - Diễn phong - Diễn Châu - Nghệ An ) đổi thành họ Võ . Có người hỏi họ Võ hay Vũ ??? Trả lời điều quan trọng này rất khó ,vì ở Việt Nam ta ,có họ ở miền Nam gọi khác miền Bắc ví dụ như họ Hoàng có nơi gọi Huỳnh ,và như vậy có nơi gọi Võ (miền nam ) ,có nơi gọi Vũ ( miền Bắc ) . Nhưng ở đây chỉ được biết họ Võ từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 trong các giấy tờ hành chính .Vì thiếu liên hệ với quê ở Thái Bình nên không rõ dùng Võ hay Vũ là đúng và tên đệm ở giữa là gì ? được biết thêm hiện nay ở Thái Bình chỉ có họ Vũ hầu như không có ho Võ . Như vậy ,có thể tin ông Võ Đào là họ Vũ . Anh em của ông Võ Đào ở Thái Bình là dòng họ Vũ không hiểu có bao nhiêu người ,dòng họ Vũ ở Thái Bình hiện nay như thế nào ? Nhưng được kể lại lúc ông Đào còn sông thường có một vài Bà cô vào thăm và rất hay đi đền (cạnh ao Đình ) và một ông không hiểu bày vai với ai nhưng ông Thãnh (con thứ 3 của cố Đào ) thường gọi là Chú Công .Ông Thãnh vẫn kể lại là Nhà Ông cố Đào ở cạnh Chợ và Sông "Trên bến dưới thuyền " (không biết là sông gì còn tên chợ là Chợ Và Vịt) buổi tối muốn hút thuốc lào có thể ra chợ để châm lửa . Tiếc rằng ,ông mất trước cách mạng tháng 8 năm 1945, tiếp theo là kháng chiến chống Pháp ,hoà bình năm 1954 lập lại không có sự liên hệ nào với quê cũ Thái Bình ,do đó biết về ông và các Bác ,các Chú ở quê Thái Bình quá ít ,đây là thiệt thòi lớn cho con cháu về tình cảm đối với cội nguồn . Ông Võ Đào đã dừng lại ở Trường Thịnh phát triển nghề nuôi vịt và ấp vịt ,ông đã xây dựng hạnh phúc gí đình và sinh được 03 người con.
Vợ của cố Võ Đào là bà Quế Thị Thưởng nguyên quán ở làng Trường Thịnh ( nay là Xóm tây Hồ - Diễn phong - Diễn Châu - Nghệ An ). Bầ Cố Thưởng là con gái đầu của Cụ Quế Huề và Bà Huề ( Cố Huề có 6 con ) và Các người em của Bà Cố Thưởng là :
1. Bà Huyến : Là mẹ đẻ ra ông bố chú Trực ( đông tác ) ;sau khi chồng chết lấy chồng thứ hai ở (Tây Khê ) đẻ 2 nười con là Ô Huấn và Ô Phiên .
2. Ông Truyện : Là bố đẻ của các ông ( bà ) sau :Ông Lĩnh ( Bố Ô Phố ;Soan ; Lĩnh ...);Ông Tấu ( Bố Ông Nam ...); Ông Bạng ( Bố ông Bạng ,Thâm ...); Ông Hạp ( Bố ông Hợp ); Bà Khuông ( Diễn yên ) ; Bà Thược ( Nghĩa Đàn ); Bà Dũng (Diễn Mỹ )
3. Ông Yết : Là bố Bà Yết ; Chú Mài ;Chú Mão ;Chú Bùng .
4. Ông Huần : Là bố Ông Chiên ; Chú Hướng (Liệt sỹ 1954);
5. Ông Bệ : chết lúc 22 tuổi .

Ông Võ Đào và Bà Quế Thị Thưởng sinh được 03 người con :
- Ông con thứ nhất : Võ Khuê
- Bà con thứ hai : Võ Thị Diễn
- Ông con thứ ba : Võ Thãnh


Ghi theo sự hiểu biết của mình
Diễn Phong ,ngày 6 tháng 10 năm 1992
Người ghi
Cháu Võ Kính
Người đăng ký lên mạng Võ An Huy con trưởng của ông Võ Kính
Gia Phả Họ Võ tại Tây Hồ - Diễn Phong - Diễ
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Võ tại Tây Hồ - Diễn Phong - Diễ.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Võ tại Tây Hồ - Diễn Phong - Diễ
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.