GIA

PHẢ

TỘC

Ngô,
Phan
Ngô
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
TÀI SẢN, HƯƠNG HỎA, GHI CHÚ
Trong một nước có Quốc sử ghi chép tình hình chính trị, quân sự, văn hoá, kinh tế qua các triều đại . Trong một họ có thế phả ghi chép thế thứ và dự kiện qua các thế hệ. Đối với các danh gia, vộng tộc, thế phả ghi chép những công lao to lớn, phẩm chất cao quý của các bậc tiên liệt. Những cuốn thế phả ấy không chỉ quý báu với riêng một dòng họ mà còn là những di sản văn hoá đáng trân trọng của dân tộc nữa .

Đảng và chính phủ ta đương lưu ý sưu tầm những di sản văn hoá nhằm giáo dục và phát huy truyền thống văn hiến bốn nghìn năm lịch sử. Song việc sưu tầm này đòi hỏi phải có thời gian và cần nhiều người tham gia hưởng ứng, nhất là một đội ngũ cán bộ có nhiệt tình và năng lực làm lòng cốt. Việc sưu tầm cần tiến hành khẩn trương, ví là những tài liệu đời xưa phần nhiều viết bằng chữ Hán còn tản mát ở các tủ sách dân gian. Nếu không kịp thời phát hiện rất có thể tài liệu quý ấy sẽ rách nát, thất lạc, thậm chí còn bị tiêu huỷ dần.

Bạn tôi, ông Nguyễn Tiến Đoàn có xu hướng và nhiệt tình sưu tầm những thơ ca yêu nước và cách mạng, những di cảo của người xưa . Mùa Hè năm 1974 ông sưu tầm được cuốn “ Ngô gia thế phả “ ở từ đường họ ông Phan Nam Quốc (một người bạn đồng tâm đã từng công tác trong việc sưu tầm và nghiên cứu). Cuốn gia phả này rất có giá trị. Trong đó ghi chép tiểu sử các danh nhân như Ngô Quyền, Ngô Kinh, Ngô Từ, Đinh Lễ, Bừi bị ... và một số tư liệu lịch sử mà chúng ta chưa biết hoặc chúng ta chưa công bố. Từ trước tới nay chúng ta chỉ biết Nguyễn Trãi là công thần nhà Lê. Cuốn sách này còn cho chúng ta biết, Ngô Kinh, Ngô Từ là những người đã góp phần không nhỏ vào công cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi . Ngô Từ là người đã có công tiến cử Nguyễn Trãi với Lê Lợi và các danh tướng Đinh Liệt, Bừi Bị. Ngô Từ còn là vị tổ đường gia đình cụ Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích, của gia đình tiến sĩ Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm và toàn các danh sĩ trong Ngô Gia văn phái ở Tả Thanh oai cũng như gia đình tiến sĩ Ngô Thế Vinh ở Thái Dương - Nam Trực.

Nhận thấy cuốn sách có giá trị nhiều mặt, ông Đoàn đã nghiên cứu và dịch ra quốc văn để cống hiến bạn đọc. Trong khi làm việc dịch giả rất trân trọng, tham khảo một số sách có liên quan để chú giải tường tận. Dịch xong ông Đoàn có đưa tôi đọc và gợi ý tham gia bổ khuyết. Là người đầu tiên hân hạnh được đọc bản dịch, tôi thấy người dịch đã có nhiều công phu : Dịch vừa sát ý lại vừa lưu loát sáng sủa, dễ hiểu .

Việc làm của ông Đoàn rất đáng hoan nghênh và chắc rằng có thể góp phần phục vụ việc giới thiệu các danh nhân trong cuốn sách này mà ta đương cần tìm hiểu .

Phấn khởi trước việc làm có ý nghĩa của bạn, tôi có cảm hứng đề mấy câu vào bản dịch làm kỷ niệm :
Danh nhân bút mặc vạn miên hương
Thế phả truyền lai khả bảo tàng
Dịch thuật sưu tầm công tối quý
Đồng nhân khâm tụng thử thiên chương
Dịch:
Danh nhân bút mục để mùi hương
Thế phả còn lưu dấu bảo tàng
Dịch thuật sưu tầm công rất quý
Mọi người cùng đọc để làm gương

Mùa thu 1974
Vũ Đình Ngạn

Lời người dịch
Với tấm lòng tôn kính và biết ơn vị lãnh tụ Cần Vương chống Pháp kiêm nhà thơ chiến đấu đặc sắc Nguyễn Quang Bích, một trong số đại thụ rất hiếm, rất quý của thế kỷ XIX, với tấm lòng quý mến thân quyến trong gia tộc, với tư cách một người cháu bên họ ngoại, cháu kính tặng gia tộc ta và ông Ngô Đức Trình cuốn Ngô gia thế phả mà cháu sưu tầm được và dịch ra tiếng Việt sau đây .

Trong thời gian dịch tập sách được ông Trình đến thăm hỏi động viên, anh Vũ Đình Ngạn ở xã Tán Thuật giúp đỡ ý kiến và duyệt lại bản dịch. Đặc biệt anh Ngô Phan Nam - Dương (tức Nam Quốc) thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, huyện Vũ Thư đã tin cậy cho tôi mượn cuốn sách trên mà anh và gia đình đã cất giữ rất trân trọng từ bao đời nay . Đồng chí Thanh Vân trưởng ban nghiên cứu lịch sử Tỉnh Đảng bộ Thái Bình, một người rất yêu mến lịch sử + văn học nước nhà đã khuyến khích việc làm của tôi và cho đánh máy cuốn gia phả quý báu náy .

Tôi xin trân thành cảm ơn các vị, các đồng chí trên.

Vũ Trung, mùa thu năm Canh Dần
Cán bộ hưu trí, nguyên trung uý giáo viên quân sự
Trường Sĩ quan Phòng không
Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân
Nguyễn Tiến Đoàn
Gia Phả Ngô, Phan Ngô
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Ngô, Phan Ngô.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Ngô, Phan Ngô
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.